Operator
Systemu
Dystrybucyjnego

Rozwiń

ZESTAW SYSTEMÓW DLA OPERATORA SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO

 • innOP.EE.OSD

  Operator
  Pomiarów OSD

 • infiniHUB

  Koncentrator Usług IT

 • innADA.EE

  Akwizycja
  Danych Pomiarowych

 • innADM.EE

  Zarządzanie
  Uprawnieniami

 • innZRA.EE

  Zintegrowane
  Raportowanie Analityczne

 • innWIZ

  Wizualizacja Danych
  Bieżących

 • innRUDO.EE

  Rozliczenie Usług
  Dystrybucyjnych i Obrotu

 • innSONA.EE

  Obsługa
  Naliczania Akcyzy

 • innWIRE.EE.UR

  Aplikacja kliencka
  systemu WIRE

 • innWIREQ

  Aplikacja kliencka
  systemu WIRE

 • innSZS.EE.OSD

  Zmiana
  Sprzedawcy

 • innGLICZ.EE.OSD

  Gospodarka Licznikowa

 • innPWD.EE.OSD

  Platforma
  Wymiany Danych

 • innKASENT.EE.OSD

  Obsługa Odczytów Inkasenckich

 • innEBOK

  Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

 • innOP.EE.OSD

  System Operatora Pomiarów OSD

  System stworzony został specjalnie dla Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD) do wspomagania pozyskiwania i zarządzania danymi pomiarowymi oraz udostępniania danych rozliczeniowych Sprzedawcom Energii (SE) i systemom bilingowym oraz danych bilansowych Podmiotom Odpowiedzialnym za Bilansowanie (POB)

  Wróć
 • infiniHUB

  Koncentrator Usług IT

  infiniHUB to kompleksowe rozwiązanie, które wspiera wymianę informacji pomiędzy uczestnikami rynku energii a Centralnym Systemem Informacji Rynku Energii (CSIRE). 

  DOWIEDŹ SIĘ WIĘCEJ

  Wróć
 • innADA.EE

  System Akwizycji Danych Pomiarowych

  System umożliwia akwizycję danych pomiarowych z elektronicznych układów pomiarowych, plików danych oraz innych systemów. Doskonałe narzędzie wspomagające wykonywanie zadań akwizycji i weryfikacji danych, dające możliwość ich automatyzacji.

  Wróć
 • innADM.EE

  System Zarządzania Uprawnieniami

  System posiada możliwość wielopoziomowego definiowanie grup użytkowników i nadawania im uprawnień dostępu do danych i obiektów systemowych.

  Wróć
 • innZRA.EE

  System Zintegrowanego Raportowania Analitycznego

  System służy do łatwego tworzenia przez użytkownika raportów analitycznych z poziomu arkusza kalkulacyjnego Excel, w którym widoczne są dane, obiekty oraz funkcje wbudowane w systemy Innsoft.

  Wróć
 • innWIZ

  System Wizualizacji Danych Bieżących

  System umożliwia wizualizację w tabelach, na wykresach oraz na mapach synoptycznych bieżących danych pomiarowych np. jednominutowych. Posiada dodatkowo funkcje strażnikowania mocy umownej i pozycji kontraktowej. Dane przetwarzane są na bieżąco przez serwer OLDP.

  Wróć
 • innRUDO.EE

  System Rozliczeniowy Dystrybucji i Obrotu

  System umożliwia rozliczanie i fakturowanie usług dystrybucyjnych i sprzedaży energii elektrycznej. 

  Wróć
 • innSONA.EE

  System Obsługi Naliczania Akcyzy

  System umożliwiający obsługę akcyzy zgodnie z wymaganiami odnośnych przepisów. Przeznaczony jest głównie dla OSDn i SE.

  Wróć
 • innWIRE.EE.UR

  Aplikacja kliencka systemu WIRE

  Aplikacja zarządza komunikacją Uczestnika Rynku Bilansującego z Operatorem Systemu Przesyłowego w zakresie tworzenia, wymiany, archiwizacji i raportowania i dokumentów rynkowych.

  Wróć
 • innWIREQ

  Aplikacja kliencka systemu WIRE

  Aplikacja umożliwia komunikacją Uczestnika Rynku Bilansującego z Operatorem Systemu Przesyłowego oraz obsługę dokumentów rynkowych.
  Aplikacja innWIREQ, zapewnia jednoczesną obsługę wszystkich dokumentów w standardzie WIRE 14.0, jak i obsługę korekt dokumentów (DGPP, DGMB oraz RD, RH, RHK, RHER) w standardzie WIRE 13.0 bez konieczności utrzymywania oddzielnych aplikacji.

  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

  Wróć
 • innSZS.EE.OSD

  System Zmiany Sprzedawcy

  System umożliwia Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego pełną obsługę procesu zmiany sprzedawcy, oraz udostępnianie danych podmiotom rynkowym poprzez aplikację innSZS/UR.

  Wróć
 • innGLICZ.EE.OSD

  Gospodarka Licznikowa

  Aplikacja innGLICZ.EE.OSD oraz aplikacja mobilna innOT.EE.OSD to nowoczesne, wydajne narzędzie, służące do ewidencji urządzeń pomiarowych, zarządzania pracą ekip monterskich w zakresie ich obsługi na sieci oraz u odbiorców, a także zarządzaniem magazynami. Rozwiązanie może działać jako samodzielny system lub być zintegrowane z pozostałymi narzędziami INNSOFT, wspomagającymi procesy OSD.

  Wróć
 • innPWD.EE.OSD

  Platforma Wymiany Danych

  Platforma Wymiany Danych służy do dwukierunkowego, sformalizowanego przesyłu dokumentów pomiędzy Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, a pozostałymi uczestnikami rynku energii elektrycznej, w szczególności sprzedawcami energii. Poprzez Platformę Wymiany Danych udostępniane są dane związane ze świadczeniem przez OSD generalnej umowy dystrybucji (GUD-k), w tym dane związane z pomiarami i procesem zmiany sprzedawcy.

  Wróć
 • innKASENT.EE.OSD

  System Obsługi Odczytów Inkasenckich

  System zarządza pracą inkasentów oraz procesem pozyskiwania pomiarów metodami inkasenckimi z wykorzystaniem mobilnych urządzeń inkasenckich klasy PSION.

  Wróć
 • innEBOK

  Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

  Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta innEBOK jest aplikacją www, umożliwiającą zdalny dostęp Użytkownikom zewnętrznym do danych pomiarowych zagregowanych w systemie pomiarowym innOP.EE.OSD lub innZDP.EE.SE, dla Punktów Poboru różnych rodzajów mediów (energia elektryczna, gaz, woda, ciepło itp.). Z poziomu aplikacji dostępne są dane stanowe oraz profilowe wszystkich kanałów pomiarowych danego licznika, dla których pozyskiwane są dane w systemie pomiarowym.

  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

  Wróć

Sprzedawca
Energii

Rozwiń

ZESTAW SYSTEMÓW DLA SPRZEDAWCY ENERGII

 • innADM.EE

  Zarządzanie
  Uprawnieniami

 • innADA.EE

  Akwizycja
  Danych Pomiarowych

 • infiniHUB

  Koncentrator Usług IT

 • innZRA.EE

  Zintegrowane
  Raportowanie Analityczne

 • innRUDO.EE

  Rozliczenie Usług
  Dystrybucyjnych i Obrotu

 • innSONA.EE

  Obsługa
  Naliczania Akcyzy

 • innWIRE.EE.UR

  Aplikacja kliencka
  systemu WIRE

 • innWIREQ

  Aplikacja kliencka
  systemu WIRE

 • innZDP.EE.SE

  Zarządzanie Danymi
  Pomiarowymi Sprzedawcy

 • innHURT.EE.SE

  Handel
  Hurtowy

 • innADM.EE

  System Zarządzania Uprawnieniami

  System posiada możliwość wielopoziomowego definiowanie grup użytkowników i nadawania im uprawnień dostępu do danych i obiektów systemowych.

  Wróć
 • innADA.EE

  System Akwizycji Danych Pomiarowych

  System umożliwia akwizycję danych pomiarowych z elektronicznych układów pomiarowych, plików danych oraz innych systemów. Doskonałe narzędzie wspomagające wykonywanie zadań akwizycji i weryfikacji danych, dające możliwość ich automatyzacji.

  Wróć
 • infiniHUB

  Koncentrator Usług IT

  infiniHUB to kompleksowe rozwiązanie, które wspiera wymianę informacji pomiędzy uczestnikami rynku energii a Centralnym Systemem Informacji Rynku Energii (CSIRE). 

  DOWIEDŹ SIĘ WIĘCEJ

  Wróć
 • innZRA.EE

  System Zintegrowanego Raportowania Analitycznego

  System służy do łatwego tworzenia przez użytkownika raportów analitycznych z poziomu arkusza kalkulacyjnego Excel, w którym widoczne są dane, obiekty oraz funkcje wbudowane w systemy Innsoft.

  Wróć
 • innRUDO.EE

  System Rozliczeniowy Dystrybucji i Obrotu

  System umożliwia rozliczanie i fakturowanie usług dystrybucyjnych i sprzedaży energii elektrycznej. 

  Wróć
 • innSONA.EE

  System Obsługi Naliczania Akcyzy

  System umożliwiający obsługę akcyzy zgodnie z wymaganiami odnośnych przepisów. Przeznaczony jest głównie dla OSDn i SE.

  Wróć
 • innWIRE.EE.UR

  Aplikacja kliencka systemu WIRE

  Aplikacja zarządza komunikacją Uczestnika Rynku Bilansującego z Operatorem Systemu Przesyłowego w zakresie tworzenia, wymiany, archiwizacji i raportowania i dokumentów rynkowych.

  Wróć
 • innWIREQ

  Aplikacja kliencka systemu WIRE

  Aplikacja umożliwia komunikacją Uczestnika Rynku Bilansującego z Operatorem Systemu Przesyłowego oraz obsługę dokumentów rynkowych.
  Aplikacja innWIREQ, zapewnia jednoczesną obsługę wszystkich dokumentów w standardzie WIRE 14.0, jak i obsługę korekt dokumentów (DGPP, DGMB oraz RD, RH, RHK, RHER) w standardzie WIRE 13.0 bez konieczności utrzymywania oddzielnych aplikacji.

  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

  Wróć
 • innZDP.EE.SE

  System Zarządzania Danymi Pomiarowymi Sprzedawcy

  System dedykowany jest Sprzedawcom Energii w zakresie pozyskiwania i zarządzania danymi pomiarowymi udostępnianymi przez OSD i przekazywania ich do systemów bilingowych w celu rozliczenia sprzedaży energii.

  Wróć
 • innHURT.EE.SE

  System Handlu Hurtowego

  System zarządza kontraktami handlowymi Operatorów Handlowych z uwzględnieniem ryzyka oraz wspomaga ich rozliczanie. Ma możliwość bezpośredniego łączenia się z giełdami energii, z systemem WIRE.EE.UR oraz innymi Operatorami Handlowymi.

  Wróć

Przedsiębiorstwo
Obrotu

Rozwiń

ZESTAW SYSTEMÓW DLA PRZEDSIĘBIORSTWA OBROTU

 • innADM.EE

  Zarządzanie
  Uprawnieniami

 • innADA.EE

  Akwizycja
  Danych Pomiarowych

 • innZRA.EE

  Zintegrowane
  Raportowanie Analityczne

 • innRUDO.EE

  Rozliczenie Usług
  Dystrybucyjnych i Obrotu

 • innSONA.EE

  Obsługa
  Naliczania Akcyzy

 • innWIRE.EE.UR

  Aplikacja kliencka
  systemu WIRE

 • innWIREQ

  Aplikacja kliencka
  systemu WIRE

 • innHURT.EE.PO

  Handel
  Hurtowy

 • innADM.EE

  System Zarządzania Uprawnieniami

  System posiada możliwość wielopoziomowego definiowanie grup użytkowników i nadawania im uprawnień dostępu do danych i obiektów systemowych.

  Wróć
 • innADA.EE

  System Akwizycji Danych Pomiarowych

  System umożliwia akwizycję danych pomiarowych z elektronicznych układów pomiarowych, plików danych oraz innych systemów. Doskonałe narzędzie wspomagające wykonywanie zadań akwizycji i weryfikacji danych, dające możliwość ich automatyzacji.

  Wróć
 • innZRA.EE

  System Zintegrowanego Raportowania Analitycznego

  System służy do łatwego tworzenia przez użytkownika raportów analitycznych z poziomu arkusza kalkulacyjnego Excel, w którym widoczne są dane, obiekty oraz funkcje wbudowane w systemy Innsoft.

  Wróć
 • innRUDO.EE

  System Rozliczeniowy Dystrybucji i Obrotu

  System umożliwia rozliczanie i fakturowanie usług dystrybucyjnych i sprzedaży energii elektrycznej. 

  Wróć
 • innSONA.EE

  System Obsługi Naliczania Akcyzy

  System umożliwiający obsługę akcyzy zgodnie z wymaganiami odnośnych przepisów. Przeznaczony jest głównie dla OSDn i SE.

  Wróć
 • innWIRE.EE.UR

  Aplikacja kliencka systemu WIRE

  Aplikacja zarządza komunikacją Uczestnika Rynku Bilansującego z Operatorem Systemu Przesyłowego w zakresie tworzenia, wymiany, archiwizacji i raportowania i dokumentów rynkowych.

  Wróć
 • innWIREQ

  Aplikacja kliencka systemu WIRE

  Aplikacja umożliwia komunikacją Uczestnika Rynku Bilansującego z Operatorem Systemu Przesyłowego oraz obsługę dokumentów rynkowych.
  Aplikacja innWIREQ, zapewnia jednoczesną obsługę wszystkich dokumentów w standardzie WIRE 14.0, jak i obsługę korekt dokumentów (DGPP, DGMB oraz RD, RH, RHK, RHER) w standardzie WIRE 13.0 bez konieczności utrzymywania oddzielnych aplikacji.

  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

  Wróć
 • innHURT.EE.PO

  System Handlu Hurtowego

  System zarządza kontraktami handlowymi Przedsiębiorstwa Obrotu z uwzględnieniem ryzyka oraz wspomaga ich rozliczanie. Ma możliwość bezpośredniego łączenia się z giełdami energii, z systemem WIRE.EE.UR oraz innymi Operatorami Handlowymi.

  Wróć

Wytwórca
Energii

Rozwiń

ZESTAW SYSTEMÓW DLA WYTWÓRCY ENERGII

 • innADM.EE

  Zarządzanie
  Uprawnieniami

 • innADA.EE

  Akwizycja
  Danych Pomiarowych

 • innZRA.EE

  Zintegrowane
  Raportowanie Analityczne

 • innWIZ

  Wizualizacja Danych
  Bieżących

 • innWIRE.EE.UR

  Aplikacja kliencka
  systemu WIRE

 • innWIREQ

  Aplikacja kliencka
  systemu WIRE

 • innSOWE/EL

  Aplikacja kliencka
  systemu SOWE

 • innADM.EE

  System Zarządzania Uprawnieniami

  System posiada możliwość wielopoziomowego definiowanie grup użytkowników i nadawania im uprawnień dostępu do danych i obiektów systemowych.

  Wróć
 • innADA.EE

  System Akwizycji Danych Pomiarowych

  System umożliwia akwizycję danych pomiarowych z elektronicznych układów pomiarowych, plików danych oraz innych systemów. Doskonałe narzędzie wspomagające wykonywanie zadań akwizycji i weryfikacji danych, dające możliwość ich automatyzacji.

  Wróć
 • innZRA.EE

  System Zintegrowanego Raportowania Analitycznego

  System służy do łatwego tworzenia przez użytkownika raportów analitycznych z poziomu arkusza kalkulacyjnego Excel, w którym widoczne są dane, obiekty oraz funkcje wbudowane w systemy Innsoft.

  Wróć
 • innWIZ

  System Wizualizacji Danych Bieżących

  System umożliwia wizualizację w tabelach, na wykresach oraz na mapach synoptycznych bieżących danych pomiarowych np. jednominutowych. Posiada dodatkowo funkcje strażnikowania mocy umownej i pozycji kontraktowej. Dane przetwarzane są na bieżąco przez serwer OLDP.

  Wróć
 • innWIRE.EE.UR

  Aplikacja kliencka systemu WIRE

  Aplikacja zarządza komunikacją Uczestnika Rynku Bilansującego z Operatorem Systemu Przesyłowego w zakresie tworzenia, wymiany, archiwizacji i raportowania i dokumentów rynkowych.

  Wróć
 • innWIREQ

  Aplikacja kliencka systemu WIRE

  Aplikacja umożliwia komunikacją Uczestnika Rynku Bilansującego z Operatorem Systemu Przesyłowego oraz obsługę dokumentów rynkowych.
  Aplikacja innWIREQ, zapewnia jednoczesną obsługę wszystkich dokumentów w standardzie WIRE 14.0, jak i obsługę korekt dokumentów (DGPP, DGMB oraz RD, RH, RHK, RHER) w standardzie WIRE 13.0 bez konieczności utrzymywania oddzielnych aplikacji.

  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

  Wróć
 • innSOWE/EL

  Aplikacja kliencka systemu SOWE

  Aplikacja zarządza komunikacją Wytwórcy Energii Elektrycznej z Operatorem Systemu Przesyłowego w zakresie kierowania wytwarzaniem. Ma możliwość integracji z systemami sterowania blokami wytwórczymi w elektrowni.

  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

  Wróć

Odbiorcy
Mediów

Rozwiń

ZESTAW SYSTEMÓW
DLA ODBIORCY MEDIÓW

 • innADM.EE

  Zarządzanie
  Uprawnieniami

 • innADA.EE

  Akwizycja
  Danych Pomiarowych

 • innZRA.EE

  Zintegrowane
  Raportowanie Analityczne

 • innWIZ

  Wizualizacja Danych
  Bieżących

 • innRUDO.EE

  Rozliczenie Usług
  Dystrybucyjnych i Obrotu

 • innSONA.EE

  Obsługa
  Naliczania Akcyzy

 • innSURE/TPA

  Wsparcie
  Odbiorców Uprawnionych

 • innADM.EE

  System Zarządzania Uprawnieniami

  System posiada możliwość wielopoziomowego definiowanie grup użytkowników i nadawania im uprawnień dostępu do danych i obiektów systemowych.

  Wróć
 • innADA.EE

  System Akwizycji Danych Pomiarowych

  System umożliwia akwizycję danych pomiarowych z elektronicznych układów pomiarowych, plików danych oraz innych systemów. Doskonałe narzędzie wspomagające wykonywanie zadań akwizycji i weryfikacji danych, dające możliwość ich automatyzacji.

  Wróć
 • innZRA.EE

  System Zintegrowanego Raportowania Analitycznego

  System służy do łatwego tworzenia przez użytkownika raportów analitycznych z poziomu arkusza kalkulacyjnego Excel, w którym widoczne są dane, obiekty oraz funkcje wbudowane w systemy Innsoft.

  Wróć
 • innWIZ

  System Wizualizacji Danych Bieżących

  System umożliwia wizualizację w tabelach, na wykresach oraz na mapach synoptycznych bieżących danych pomiarowych np. jednominutowych. Posiada dodatkowo funkcje strażnikowania mocy umownej i pozycji kontraktowej. Dane przetwarzane są na bieżąco przez serwer OLDP.

  Wróć
 • innRUDO.EE

  System Rozliczeniowy Dystrybucji i Obrotu

  System umożliwia rozliczanie i fakturowanie usług dystrybucyjnych i sprzedaży energii elektrycznej. 

  Wróć
 • innSONA.EE

  System Obsługi Naliczania Akcyzy

  System umożliwiający obsługę akcyzy zgodnie z wymaganiami odnośnych przepisów. Przeznaczony jest głównie dla OSDn i SE.

  Wróć
 • innSURE/TPA

  Wsparcie Odbiorców Uprawnionych

  System handlowy przeznaczony do prognozowania i planowania zapotrzebowania na energię, budowania portfela kontraktów, grafikowania oraz generowania dokumentów rynkowych i kontroli rozliczeń kontraktów energetycznych.

  Wróć

Serwis Innsoft Sp. z o.o. wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej lub zamknij komunikat.