innWIREQ
Aplikacja kliencka systemu WIRE

innWIREQ to podlegające certyfikowaniu przez PSE S.A. rozwiązanie INNSOFT umożliwiające wymianę informacji pomiędzy Operatorem Rynku (OR) reprezentującego uczestnika Rynku Bilansującego (URB), a operatorem systemu przesyłowego (OSP) w ramach systemu Wymiany Informacji Rynku Energii (WIRE).

Aplikacja innWIREQ jest elementem systemu WIRE, który zapewnia bezpieczną wymianę informacji handlowych i technicznych.
Aplikacja innWIREQ działa zgodnie z zasadami wymiany informacji określonymi w:
 • Warunkach Dotyczących Bilansowania zatwierdzonych na ich podstawie IRiESP,
 • standardów WIRE.
Aplikacja innWIREQ powstała na bazie doświadczeń aplikacji innWIRE.EE, została zaprojektowana zgodnie z aktualnym podejściem do realizacji procesów biznesowych:
 • łączenie dokumentów w wątki,
 • zastosowanie wiodących narzędzi do wytwarzania oprogramowania,
 • przejrzysty i intuicyjny interfejs.

 

Wymiana danych handlowych i technicznych na rynku bilansującym (RB)
Zgłaszanie danych w ramach wymiany międzysystemowej
Wymiana i przetwarzanie danych pomiarowych
Pobieranie udostępnianych danych przez OSP m.in.:
 • wyznaczonej energii rzeczywistej,
 • danych rozliczeniowych dostawcom usług bilansujących i podmiotom odpowiedzialnym za bilansowanie oraz rozliczeń usług systemowych

innWIREQ obsługuje nową strukturę podmiotową oraz obiektową rynku bilansującego, w tym nowe standardy dokumentów rynkowych z okresem uśredniania 15 minut. Aplikacja zapewnia obsługę:

 • wszystkich dokumentów w nadchodzącym standardzie WIRE 14.0
 • obsługę korekt dokumentów (DGPP, DGMB oraz RD, RH, RHK, RHER) w obecnie obowiązującym standardzie WIRE 13.0 bez konieczności utrzymywania oddzielnych aplikacji

 

Obsługa nowej struktury podmiotowej i obiektowej Rynku Bilansującego
Obsługa nowych standardów dokumentów rynkowych z okresem uśredniania 15’
Obsługa korekt z okresem uśredniania 1 godzina
Łączenie dokumentów w wątki biznesowe
Dostosowanie raportów do okresu uśredniania 15’
Interfejsy pozwalające na automatyczne pozyskiwanie:
 • danych pomiarowych
 • danych grafikowych (publikacja, analiza, obróbka danych)

 

innWIREQ jest przeznaczony dla firm, które pełnią lub chcą pełnić rolę:

 • Operatora Handlowego
 • Operatora Handlowo-Technicznego
 • Operatora Pomiarów na Rynku Bilansującym
 • SaaS - usługa w chmurze
 • On Premise – usługa zainstalowana lokalnie

 

 

Aplikacja innWIREQ jest elementem systemu WIRE, który zapewnia bezpieczną wymianę informacji handlowych i technicznych. Aplikacja innWIREQ działa zgodnie z zasadami wymiany informacji określonymi w Warunkach Dotyczących Bilansowania oraz zatwierdzonych na ich podstawie IRiESP oraz standardów WIRE
Kontroluje przesyłane dokumenty elektroniczne, w tym ich dopuszczalność nadsyłania do OSP, poprawność struktury i formatu dokumentów oraz spełnienie ograniczeń w przesyłaniu dokumentów.
Aplikacja innWIREQ jest elementem systemu WIRE, który zapewnia bezpieczną wymianę informacji handlowych i technicznych. Aplikacja innWIREQ działa zgodnie z zasadami wymiany informacji określonymi w Warunkach Dotyczących Bilansowania oraz zatwierdzonych na ich podstawie IRiESP oraz standardów WIRE
Wysoka jakość przesyłanych informacji oraz ochrona danych, w tym poufność i integralność przesyłanych dokumentów.
Aplikacja innWIREQ jest elementem systemu WIRE, który zapewnia bezpieczną wymianę informacji handlowych i technicznych. Aplikacja innWIREQ działa zgodnie z zasadami wymiany informacji określonymi w Warunkach Dotyczących Bilansowania oraz zatwierdzonych na ich podstawie IRiESP oraz standardów WIRE
Umożliwia skuteczne zarządzanie dostawami energii elektrycznej na rynku bilansującym oraz zapewnienie stabilnego działania systemu elektroenergetycznego.

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

Serwis Innsoft Sp. z o.o. wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej lub zamknij komunikat.