Aktualności innWIREQ i innSOWE/EL zgodne z nowymi Warunkami Dotyczącymi Bilansowania (WDB)

Innsoft

INNSOFT Sp. z o.o. jest polską firmą informatyczną z 35-letnim doświadczeniem. Od początku istnienia firma tworzy i dostarcza oprogramowanie dedykowane  dla przedsiębiorstw sektora energetycznego i gazowego, wspomagające ich działalność na każdym etapie szybko zmieniającego się i rozwijającego Rynku Energii. Autorskie systemy firmy obejmują swym zakresem procesy związane z akwizycją i zarządzaniem danymi pomiarowymi (AMI/HES), rozliczeniem odbiorców na rynku detalicznym, wymianą informacji rynkowych, wspomaganiem handlu energią elektryczną i gazem, jak również zarządzanie ryzykiem, prognozowaniem zapotrzebowania na energię elektryczną i gaz rozbudowanymi modułami  analitycznymi.

STRATEGICZNE
OBSZARY
DZIAŁALNOŚCI

KLIENCI

Serwis Innsoft Sp. z o.o. wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej lub zamknij komunikat.