innSOWE/EL
Aplikacja kliencka systemu SOWE

Aplikacja innSOWE/EL zarządza komunikacją Wytwórcy Energii Elektrycznej z Operatorem Systemu Przesyłowego (OSP) w  zakresie kierowania wytwarzaniem. Ma możliwość integracji z systemami sterowania blokami wytwórczymi w elektrowni.

Aplikacja innSOWE/EL zapewnia komunikację między:

 • Dostawcą Usług Bilansujących (DUB),
 • Operatorem Systemu Przesyłowego (OSP).

Aplikacja jest zgodna z projektami:

 • nowych Warunków Dotyczących Bilansowania
 • nowej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej
 • nowych standardów technicznych systemu do operatywnej współpracy z dostawcami usług bilansujących (SOWE) w wersji 9.0.

 

Aktualizacja planów pracy jednostek grafikowych

Dzięki innSOWE/EL służby ruchowe DUB komunikują się z OSP w zakresie:

 • okresowego i bieżącego planowania dyspozycyjności jednostek grafikowych (JG)
 • okresowego i bieżącego sterowania wytwarzaniem i poborem energii na Rynku Bilansującym

Pozyskane w ten sposób dane aktualizują stany pracy i tryby regulacji poszczególnych JG w systemach OSP.

Walidacja struktury i formatu dokumentów

innSOWE/EL kontroluje zgodność ze standardami dokumentów:

 • wysyłanych do węzła centralnego SOWE
 • odbieranych z węzła centralnego SOWE

Kontrola wysyłki dokumentów

innSOWE/EL kontroluje zgodność ze standardami dokumentów:

 • wysyłanych do węzła centralnego SOWE
 • odbieranych z węzła centralnego SOWE

Archiwizacja dokumentów

innSOWE/EL archiwizuje wysłane i odebrane komunikaty.
Aplikacja analizuje historię komunikatów i pozwala tworzyć raporty na jej podstawie.

 

 

innSOWE/EL to wydajne narzędzie do wymiany informacji
pomiędzy dostawcą usług bilansujących (DUB),
a operatorem systemu przesyłowego (OSP).
Aplikacja innSOWE/EL zwiększa efektywność
i skuteczność działania DUB m.in.
dzięki integracji z systemami automatyki blokowej

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z  NAMI

 

Serwis Innsoft Sp. z o.o. wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej lub zamknij komunikat.