innWIREQ aplikacja do obsługi systemu WIRE
2023-04-17

innWIREQ jest nową aplikacją Innsoft do zarządzania komunikacją Uczestnika Rynku Bilansującego z Operatorem Systemu Przesyłowego. Autorskie opracowanie aplikacji innWIREQ zapewnia jednoczesną obsługę wszystkich dokumentów w nowych standardach 14.0, jak i obsługę korekt dokumentów (DGPP, DGMB oraz RD, RH, RHK, RHER) w standardzie 13.0 bez konieczności utrzymywania oddzielnych aplikacji.

Aplikacja innWIREQ jest odpowiedzią na plan wdrażania reformy rynku energii elektrycznej przez Ministra Klimatu i Środowiska zgodnie z art. 20 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 oraz wydanych na ich podstawie projektów Warunków Dotyczących Bilansowania, IRIESP i Standardami WIRE.

Skontaktuj się z nami jeśli chcesz więcej dowiedzieć się o innWIREQ

 

Serwis Innsoft Sp. z o.o. wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej lub zamknij komunikat.