innWIRE.EE.UR produkcji Innsoft otrzymał od PSE certyfikat zgodności Standardów technicznych systemu WIRE 11.0
2017-05-26

Informujemy, że system produkcji Innsoft innWIRE.EE.UR jest zgodny ze Standardami technicznymi systemu WIRE 11.0 (aktualizacja 3.). Testy potwierdzone Certyfikatem odbyły się w siedzibie PSE S.A.  
Aktualizacja rozszerza Standardy techniczne systemu WIRE o zagadnienia wprowadzone Kartą aktualizacji nr CB/17/2017 IRiESP – Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi.
Zmiany wchodzą w życie z dniem 05.06.2017 i polegają na wprowadzeniu nowych dokumentów związanych z przekazywaniem przez OSDp do OSP danych pomiarowo-rozliczeniowych na potrzeby wyznaczania wolumenu redukcji i rozliczenia usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP.

 

Certyfikat zgodności oprogramowania innWIRE.EE.UR ze Standardami technicznymi systemu WIRE 11.0 (aktualizacja 3.)

 

Serwis Innsoft Sp. z o.o. wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej lub zamknij komunikat.