INNSOFT zakończył wdrożenie systemu wspomagającego usługę OHT w InfoEngine
2021-07-02

INNSOFT, wiodący dostawca rozwiązań informatycznych dla sektora energetyki, w maju 2021 roku zakończył z sukcesem wdrożenie systemu zOHee w spółce InfoEngine S.A. System umożliwia wymianę informacji handlowych pomiędzy Uczestnikiem Rynku Bilansującego a Operatorem Rynku w ramach świadczenia przez InfoEngine usługi Operatora Handlowo-Technicznego. Unikalny system został stworzony na bazie założeń funkcjonalnych i biznesowych opracowanych przez InfoEngine.  System jest bezpośrednio zintegrowany z lokalnym węzłem systemu Wymiany Informacji o Rynku Energii (WIRE), który od prawie 20 lat jest utrzymywany w InfoEngine przez INNSOFT.
System zapewnia w trybie 24/7 obsługę zewnętrznych podmiotów, tj. Uczestników Rynku Bilansującego, w zakresie ich udziału na rynkach prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii, rynku bilateralnym oraz Rynku Bilansującym. Każdego dnia, przez całą dobę, system wysyła, odbiera i udostępnia pełen zakres dokumentów rynkowych oraz przesyła powiadomienia w przypadku wystąpienia sytuacji zaburzenia procesów biznesowych. Zapewnia także narzędzia analityczne podsumowujące działania na rynku, zarówno od strony Operatora jak i Uczestnika. Wdrożenie wymagało dużej odpowiedzialności z uwagi na współpracę z produkcyjnie działającym węzłem WIRE. 
Dzięki dobrej współpracy ze spółką InfoEngine i jej dużemu zaangażowaniu efekty naszej pracy są wysoko oceniane zarówno przez InfoEngine jak i użytkowników systemu, do których należą najwięksi w Polsce odbiorcy końcowi i przemysłowi, farmy wiatrowe i fotowoltaiczne, Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych, krajowe i zagraniczne spółki obrotu oraz międzynarodowe banki inwestycyjne.

 

Serwis Innsoft Sp. z o.o. wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej lub zamknij komunikat.