Świadczymy usługę przygotowania do migracji danych inicjalnych do CSIRE
Oferujemy infiniHUB – narzędzie do migracji danych do CSIRE
Dostarczamy infiniHUB w infrastrukturze Twojej organizacji (on-premise) lub chmurze dowolnego dostawcy, w tym jako usługę w modelu SaaS

 

Zinwentaryzujemy dane inicjalne w systemach Twojej organizacji
Otrzymasz szczegółowy raport z inwentaryzacji danych:
  • który system będzie źródłem atrybutów punktów pomiarowych i innych obiektów
  • co zrobić, aby przygotować dane inicjalne
Wspólnie z Twoją organizacją opracujemy zasady mapowania danych z systemów źródłowych na dane w formacie określonym przez OIRE

 

 

waliduje dane wejściowe, pochodzące z systemów źródłowych
identyfikuje braki i błędy w danych wejściowych
przetwarza dane wejściowe na dane w formacie określone przez OIRE
tworzy Kartoteki, które przechowują atrybuty podlegające migracji
pozwala edytować dane w Kartotekach
tworzy wersje Kartotek
tworzy i waliduje paczki migracyjne w formacie JSON Lines, w pełni zgodne z wymogami OIRE
generuje raporty, które m.in. pozwalają ocenić postęp procesu migracji
pozwala szybko zmienić mapowanie danych wejściowych na dane inicjalne

 

infiniHUB jest oparty na szynie danych i technologii mikroserwisów

 

 

Specjalizujemy się w tworzeniu oprogramowania dla sektora energetycznego
Mamy głęboką wiedzę branżową i sztab doświadczonych ekspertów
Od wielu lat wspieramy informatycznie, działanie największych spółek w branży energii elektrycznej

 

 

Serwis Innsoft Sp. z o.o. wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej lub zamknij komunikat.