O wysokim zadowoleniu z pracy w Innsoft świadczą przede wszystkim jego zadowoleni pracownicy! W grudniu 2021r. już po raz trzeci pracownicy Innsoft dali temu wyraz w Badaniu Satysfakcji Pracowników przeprowadzonym przez zewnętrzną firmę. 
Cieszy fakt, że wyniki są lepsze niż w poprzednim badaniu.

W Badaniu Pracownicy wskazują jako wyróżniki firmy:

  • Zdrowe relacje z przełożonymi oraz współpracownikami, przekładające się na wzajemny szacunek, spokój oraz autonomię w realizacji zadań,
  • Dobrze przygotowane i przestronne stanowiska pracy,
  • Poczucie kompetencji i otwartość na wyzwania,
  • Wymianę doświadczeń oraz ambitne zadania.

Serwis Innsoft Sp. z o.o. wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej lub zamknij komunikat.