innEBOK - Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta innEBOK jest aplikacją www, umożliwiającą zdalny dostęp Użytkownikom zewnętrznym do danych pomiarowych zagregowanych w systemie pomiarowym innOP.EE.OSD lub innZDP.EE.SE, dla Punktów Poboru różnych rodzajów mediów (energia elektryczna, gaz, woda, ciepło itp.). Z poziomu aplikacji dostępne są dane stanowe oraz profilowe wszystkich kanałów pomiarowych danego licznika, dla których pozyskiwane są dane w systemie pomiarowym.

Funkcjonalności aplikacji:

 • Dostęp do danych wielu MDM (Miejsce Dostarczenia Medium) w ramach jednego konta użytkownika. 
 • Dostęp do MDM zagregowanych w ramach wielu umów z poziomu jednego konta użytkownika.
 • Prezentacja podstawowych parametrów opisujących dany MDM.
 • Prezentacja w formie tabelarycznej historycznych danych stanowych (wskazań liczydeł) za wybrany okres, wraz z informacją o sposobie pozyskania wskazania (odczyt zdalny, podany przez Inkasenta, szacowany itp.).
 • Wizualizacja danych profilowych w postaci dwóch typów wykresów: wykres krzywej oraz wykres słupkowy.
 • Możliwość zmiany okresu uśredniania prezentowanych na wykresie danych, np. doba, tydzień, miesiąc, rok.
 • Możliwość prezentowania w ramach jednego wykresu danych dla różnych kanałów pomiarowych (np. ECPP, ECOP, EBPP, EBOP) dostępnych w ramach danego MDM. (Uwzględnienie możliwości prezentacji danych w różnych jednostkach miary)
 • Możliwość zmiany rodzaju prezentowanych danych dla energii czynnej w zakresie zużycia energii lub krzywej mocy. 
 • Dynamiczne podsumowanie wybranych danych prezentowanych na wykresie w formie tabeli zawierającej dane dotyczące między innymi:
  • Zużycia w danym okresie dla danego kanału pomiarowego.
  • Mocy maksymalnej w danym okresie
  • Średniej wartości współczynnika konwersji w danym okresie (dotyczy tylko paliwa gazowego).
 • Możliwość eksportu historii danych stanowych oraz danych prezentowanych na wykresie w zakresie zużycia w danym okresie do pliku xlsx lub csv. 
 • Możliwość obróbki danych pomiarowych, niemalże w trybie online, w zależności od systematyczności akwizycji danych pomiarowych w systemie pomiarowym.

Wykresy zużycia PPM

 

 

Serwis Innsoft Sp. z o.o. wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej lub zamknij komunikat.